ขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นแรก…สิ่งที่ประทับใจยิ่งกว่าการได้รับของขวัญ คือรับรู้ถึงความตั้งใจและความพยายาม เพราะรู้ว่าไม่ใช่สไตล์ และไม่เคยทำให้ใคร…หลังจากมากกว่า30นาที สุดท้ายลงเอยด้วยบางอย่างที่สื่อความหมาย ดีใจที่เลือกความหมายนี้ให้ #infinitysign #silver #wristlace #iamluckytohaveyou #friends #friendship #forever #ขอบคุณที่เคยรักกัน #เพื่อนกันตลอดไป #❤️ by faipavii

ขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นแรก...สิ่งที่ประทับใจยิ่งกว่าการได้รับของขวัญ คือรับรู้ถึงความตั้งใจและความพยายาม เพราะรู้ว่าไม่ใช่สไตล์ และไม่เคยทำให้ใคร...หลังจากมากกว่า30นาที สุดท้ายลงเอยด้วยบางอย่างที่สื่อความหมาย ดีใจที่เลือกความหมายนี้ให้ #infinitysign #silver #wristlace #iamluckytohaveyou #friends #friendship #forever #ขอบคุณที่เคยรักกัน #เพื่อนกันตลอดไป #❤️ by faipavii

faipavii shared on Instagram this #infinitysign picture on December 05, 2015 at 12:48AM.

Comment on Facebook

Comments are closed.