Dạo này các cô trung niên vẫn đi xăm mình như thường #tattoobyblackchicken #minitattoo #saigontattoo #infinitytattoo #familytattoo by blackchickentattoo

Dạo này các cô trung niên vẫn đi xăm mình như thường #tattoobyblackchicken #minitattoo #saigontattoo #infinitytattoo #familytattoo by blackchickentattoo

blackchickentattoo shared on Instagram this #infinitytattoo picture on February 25, 2016 at 09:17AM.

Comment on Facebook

Comments are closed.